Bill Gates Babası için Linkedln Paylaşımı

My father’s death is a tremendous loss for our family and the many people whose lives he touched. Dad lived a long and enormously meaningful life. I never stopped learning from his wisdom, kindness, and humility. Melinda and I owe him a special debt because his commitment to serving the community and the world helped inspire our own philanthropy. Although he would be the last person to say it, my father’s compassion and generosity will live on in the foundation he helped build. As I’ve said many times before, my dad was the real Bill Gates. He was all the things I strive to be.

Babamın ölümü ailemiz ve hayatlarına dokunduğu birçok insan için büyük bir kayıp. Babam uzun ve çok anlamlı bir hayat yaşadı. Onun bilgeliğinden, nezaketinden ve alçakgönüllülüklerinden ders almayı hiç bırakmadım. Melinda ve ben ona özel bir borcumuz var çünkü topluma ve dünyaya hizmet etmeye olan bağlılığı kendi hayırseverliğimize ilham kaynağı oldu. Bunu söyleyen son kişi o olsa da, babamın şefkati ve cömertliği inşasına yardım ettiği temelde yaşayacak. Daha önce de defalarca söylediğim gibi, babam gerçek Bill Gates’ti. Olmak istediğim her şeydi.

Diyerek Sözlerine Yer verdi.