World Wide Web (Tim Berners-Lee)

1991 yazının 23 Ağustos günü İsviçre’de yer alan CERN’de görevli bilgisayar bilim insanı Tim Berners-Lee’nin tasarımı olan World Wide Web kamu erişimine açıldı. Aşağıda gördüğünüz tek bir bilgisayar üzerinde çalışan “www” şu an kullandığımız anlamdaki internetin doğmasını ve gelişmesini sağladı.Tarihi 1969’a kadar uzanan interneti, belli noktalar arasında veri taşıyan bir ağ olarak tanımlarsak, “www” bilginin depolandığı bir alan olarak düşünebiliriz. Doğum günü olarak 1991’i kabul etsek de evrilmeye başlama tarihi olarak 1980’e kadar geri gitmek gerekir. Berners-Lee bu tarihte CERN’de çalışan insanların ve kullanılan yazılım modellerinin yer aldığı bir veri tabanı oluşturdu. Sayfaları hali hazırda var olan başka sayfalara bağlayan/yönlendiren hiper metin sistemini ilk defa bu veri tabanında kullandı.

World Wide Web’nin mimarı Tim Berners-Lee

Devam eden yıllarda sistem üzerinde çalışmaya devam eden Tim Berners-Lee, fizikçilerin birlikte çalışmasına yardımcı olacak birbirine bağlanmış evrensel bir bilgi sistemi fikrini 1989’da ortaya attı. Bu fikir hiper metin ile interneti birleştiriyordu. Bir yıl sonra Hiper Metin Transfer Protokolü (HTTP), Hiper Metin İşaretleme Dili (HTML), ilk internet tarayıcısı ve ilk web sayfalarını inşa etti.

6 Ağustos 1991’de sadece CERN içinden erişilebilen ilk web sitesi (http://line-mode.cern.ch/www/hypertext/WWW/TheProject.html) World Wide Web’in ne olduğunu ve kullanımı anlatan kısa bir metin içeriyordu. 23 Ağustos’ta CERN dışarıdan da kullanıcıları webi kullanmaya davet etti ve Nisan 1993’te CERN’in www kaynak kodlarını herkese açması ile sistem gerçek anlamda evrensel olma yolunda bir daha arkasına bakamayacak bir hızda gelişmeye başladı.

World Wide Web’in üzerinde çalıştığı ilk bilgisayar.

Tim Berners-Lee’nin webi aktif hale getirdiği ve ilk gerçek web sunucusu olan ilk bilgisayar NeXT Computer’ın o tarihlerde üzerine yapıştırdığı etiket hala yerinde ve üstündeki “Bu makine bir sunucudur, kapamayın!” de hala okunur durumda.

Kaynak